Termeni si conditii

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului: S.C. Terra Lingua S.R.L.  a creat site-ul www.admiteremai.ro pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu S.C. Terra Lingua S.R.L., cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.

Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra materialelor ce se regăsesc pe platforma E-Learning www.admiteremai.moodlecloud.com

S.C. Terra Lingua S.R.L. este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea S.C. Terra Lingua S.R.L.  sau a unor terţi care au autorizat S.C. Terra Lingua S.R.L. să le utilizeze.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau fișierelor care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi fișiere, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la S.C. Terra Lingua S.R.L., este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele admiteremai.ro este înregistrat și deținut  de către S.C. Terra Lingua S.R.L.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestei mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la S.C. Terra Lingua S.R.L. sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii S.C. Terra Lingua S.R.L. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea S.C. Terra Lingua S.R.L. care îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea S.C. Terra Lingua S.R.L., a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

S.C. Terra Lingua S.R.L. este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea produselor prezentate, precum şi la cele mai recente modificări ale acestora.

Serviciile prezentate pe acest site sunt propuse pentru membrii activi ai reţelei S.C. Terra Lingua S.R.L cunoscută sub brandul Speak-OUT!

Preţurile indicate sunt prețuri stabilite de către S.C. Terra Lingua S.R.L.

Plata serviciilor oferite de Terra Lingua SRL prin intermediul site-ului se poate face prin fie prin virament bancar, fie prin sistem de plată ON-LINE integrat și oferit de către NETOPIA PAYMENTS.

Toate prețurile la toate serviciile oferite spre vânzare de pe site-ul www.admiteremai.ro sunt în moneda națională românească (RON).

Livrarea produselor achiziționate se face in maxim 48h din momentul efectuarii cu succes a plății, indiferent de metoda de plată folosită. 

Prin livrare se înțelege:

– crearea conturilor de acces pentru platformele de E-Learning la care s-a solicitat accesul si s-a efectuat plata aferentă;

-comunicarea către client a tuturor datelor necesare pentru autentificare, deschidere documente și contact suport tehnic (administrator website); 

După achiziționarea și crearea contului de acces la platforma E-Learning (Limba  Engleză sau Istoria Românilor), acesta va avea o valabilitate de UN AN ȘCOLAR. ( până pe data de 01 septembrie a fiecărui an ).

Anularea oricărei comenzi plasate pe site-ul www.admiteremai.ro se poate face din pagina de administrare a contului personal înregistrat înainte de efectuarea plății și comunicarea datelor de acces către platformele de E-Learning. Din momentul în care au fost comunicate către utilizator datele de acces, se considera că acest serviciu a fost consumat și NU se poate returna contravaloarea serviciilor achitate.

În cazul în care, totuși, comanda a fost plasată, s-a efectuat plata, s-au comunicat datele de acces către platformele de E-Learning și se solicită returul din partea utilizatorului, acesta va fi posibil doar în cazul în care nu s-au accesat niciodată de pe contul respectiv platformele de E-Learning la care a fost solicitat și plătit accesul.

În cazul în care o comandă este plasată și nu este finalizată prin plată cu succes in termen de 15 zile de la data plasării, aceasta va fi anulată automat.

Uilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, S.C. Terra Lingua S.R.L., afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra produselor, serviciilor, materialelor prezentate şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă  a produselor şi serviciilor oferite de S.C. Terra Lingua S.R.L., de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român.
Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

S.C. Terra Lingua S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

Informaţii despre utilizarea datelor dumneavoastră personale

În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.admiteremai.ro, S.C. Terra Lingua S.R.L. se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularului electronic de candidatură.

S.C. Terra Lingua S.R.L. utilizează metode şi tehnici de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate şi asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terţe părţi decât în condiţiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi:

-de confirmare, o dată pe an, a faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucratede intervenţie asupra datelor personale

-de opoziţie asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia datelor personale înscrise în formularul de candidatură, respectiv fără vreo motivaţie în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

Speak-OUT! îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.admiteremai.ro, precum şi Politica de confidenţialitate fără nici un fel de notificare prealabilă.
De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

În cursul procedurii de înregistrare, vi se vor atribui un nume de cont şi o parolă. Sunteţi singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidenţial al contului dumneavoastră, precum şi a parolei şi al tuturor acţiunilor pasibile de a fi executate în contul şi/sau cu parola dumneavoastră. Vă angajaţi să informaţi imediat S.C. Terra Lingua S.R.L. cu privire la orice utilizare neautorizată a contului şi/sau parolei dumneavoastră, precum şi să vă asiguraţi că vă deconectaţi la ieşirea din fiecare sesiune.

S.C. Terra Lingua S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către dumneavoastră a acestor obligaţii.

Puteţi consulta acest site fără să vă dezvăluiţi identitatea sau să daţi cea mai mică informaţie în ceea ce vă priveşte.

Informaţiile fără caracter personal pe care ni le veţi comunica vor fi considerate ca fiind neconfidenţiale şi vor putea fi utilizate şi difuzate de către S.C. Terra Lingua S.R.L., cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile, precum şi a dispoziţiilor privind secretul bancar.

Preocupându-se în mod special de transparenţa şi protecţia drepturilor dumneavoastră, S.C. Terra Lingua S.R.L. nu-şi va procura informaţii care să permită unor terţi să vă identifice personal, exceptând situaţia în care dumneavoastră înşivă vă dați acordul pentru această operațiune.

Nicio exploatare comercială, fie ea parţială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul dumneavoastră prealabil.

Aceste informaţii sunt confidenţiale şi păstrate de către S.C. Terra Lingua S.R.L., afiliaţii săi şi membrii reţelei sale comerciale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

Informaţiile fără caracter personal pe care ni le comunicaţi şi care se referă la preferinţele dumneavoastră, interesele principale şi pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a crea şi a vă propune produse şi servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil să obţinem informaţii în mod automat, dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. Aceste informaţii se referă la tipul de browser pe care îl utilizaţi, la platforma computerului dumneavoastră şi la numele domeniului prin care aveţi acces la site-ul nostru.

1. Politica de utilizare cookie-uri
Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de S.C. Terra Lingua S.R.L. cu sediul social în București, Str. Râul Mara nr.10 A, camera 1 (denumit în continuare Speak-OUT!). 

2. Ce sunt cookie-urile?
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). 

3. La ce sunt folosite cookie-urile?
Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile Speak-OUT! pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permitându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând identificarea personală a utilizatorului. 

4. Ce cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de cookie-uri: pe sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau la închiderea aplicației (browserului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator. 

5. Cum sunt folosite Cookie-urile de către acest site?
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

  • Cookie-uri de performanță a site-ului
  • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
  • Cookie-uri pentru geotargetting
  • Cookie-uri de înregistrare
  • Cookie-uri pentru publicitate
  • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate 

6. Conțin cookie-urile date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. 

7. Ștergerea cookie-urilor
În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browserul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browserului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite functionalități ale paginii web. 

8. De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele tale, evidențiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

  • Conținut și servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse și servicii
  • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelorReținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search)
  • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site
  • Furnizarea de pulicitate mai relevantă pentru utilizator

Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc).
Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor. 

9. Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware.
Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.